نمایندگی اصفهان

پلاسکو آریا - نمایندگی اصفهان

اطلاعات تماس پلاسکو آریا

نمایندگی پخش پلاستیک اریا به اسم پلاسکو آریا و با مدیریت آقای جعفری در اصفهان تاسیس شد. 

آدرس: اصفهان ، ارغوانیه ، بلوارسروستان ، سوله درب ابی . پلاسکو اریا

شماره تماس: 09131298365