اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی پخش پلاستیک آریا

شرایط مورد نیاز جهت تکمیل فرم اخد نمایندگی به شرح ذیل می باشد:

 • مساحت کل ملک: حداقل 1000 متر مربع ( به جز مناطق خاص در شهر های بزرگ )
 • برِ ملک: 20 متر
 • فضای نمایشگاهی: حداقل 200 متر مربع فضای مسقف جهت نمایشگاه ( با عرض حداقل 15 متر در مجاورت یکی از خیابانهای اصلی یا معابر پر تردد)
 • مجهز به سوله
 • فضای اداری: حداقل 50 متر مربع ( پذیرش ، انتظار مشتریان ، مدیریت )
 • موقعیت ملک: واقع در خیابان اصلی
 • وضعیت مالکیت: سند ششدانگ به نام متقاضی و یا اجاره نامه 5 ساله محضری به نام متقاضی
 • مدرک تحصیلی: داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر (اولویت با مدارک بالاتر می باشد)
 • سوابق: دارا بودن تجربه و تخصص در یکی از زمینه های فروش لوازم پلاسکو
 • توان سرمایه گذاری: دارا بودن توانایی مالی کافی جهت اجرای استانداردهای مورد نظر پخش آریا
 • سن متقاضی: حداکثر سن55 سال ( اشخاص حقیقی)
 • وثیقه ملکی: توانایی ارائه وثیقه ملکی به میزانی که پخش پلاستیک آریا تعیین نماید.